Home » Ranking

Ranking

ACADEMIC EXCELLENCE
 
Kanika Gupta : GOLD MEDALLIST OF BCA BATCH (2007-2010)
Deeksha Jain : GOLD MEDALLIST OF BCA BATCH (2001-2004)
 
BIS 2000 - 2004 Batch
Semester Univ. Rank Roll no Student Name Percentage
6 Sem 2 A/VIBS/7270 DEEPIKA GUPTA 90.67
  8 A/VIBS/7219 SHILPI BHARARA 88.33
         
7 Sem 10 A/VIBS/7247 LOVEEN JAIN 90.40
  13 A/VIBS/7219 SHILPI BHARARA 89.60
  15 A/VIBS/7239 SHAILLY TIWARI 89.40
 
BCA 2001 - 2004 Batch
Semester Univ. Rank Roll no Student Name Percentage
4 Sem 2 B/VIBS/28161 MANVEE GOEL 87.57
  3 B/VIBS/28173 DIKSHA JAIN 87.43
  3 B/VIBS/28187 KAMAL GUPTA 87.43
         
5 Sem 3 B/VIBS/28161 MANVEE GOEL 89.17
  4 B/VIBS/28173 DIKSHA JAIN 88.83
  7 B/VIBS/28187 KAMAL GUPTA 88.17
         
6 Sem 1 B/VIBS/28187 KAMAL GUPTA  
 
BCA 2002 - 2005 Batch
Semester Univ. Rank Roll no Student Name Percentage
2 Sem 4
15/VIBS/2002
PRERNA CHUGH 84.88
   
 
   
3 Sem 1
15/VIBS/2002
PRERNA CHUGH 85.67
  6
92/VIBS/2002
ROHIT MADAN 83.00
  10
59/VIBS/2002
RUCHIKA KUMAR 82.33
   
 
   
5 Sem 4
92/VIBS/2002
ROHIT MADHAN 85.67
  6
53/VIBS/2002
PRIYANKA KHURANA 84.33
  16
15/VIBS/2002
PRERNA CHUGH 81.50
 
BCA 2003 - 2006 Batch
Semester Univ. Rank Roll no Student Name Percentage
3 Sem 4
311772003
GAURAV AHUJA 83.50
  5
261772003
SAKSHI KHURANA 82.70
  11
1001772003
SONIA CHHABRA 80.70
  13
191772003
NIDHI BINDAL 80.00
  17
901772003
KOMAL 79.30
  20
121772003
KAVITA GERA 79.00
 
BCA 2007 - 2010 Batch
Semester Univ. Rank Roll no Student Name Percentage
5 Sem 15 1021772007 KANIKA GUPTA 86.36
         
6 Sem 1 1021772007 KANIKA GUPTA 90.32
  6 0341772007 TANYA SINGH 87.76
  8 0351772007 MEENAKSHI 87.00
  16 0391772007 PRIYA WALIA 85.64
 
BCA 2008 - 2011 Batch
Semester Univ. Rank Roll no Student Name Percentage
3 Sem 1 0731772008 SWATI DEWAN 90.63
  2 0441772008 PAYAL JAIN 89.22
  5 0311772008 RASHI SINHA 87.74
  7 0591772008 ISHA SAPRA 87.04
  19 0221772008 UPASNA POPLI 83.48
         
Semester Univ. Rank Roll no Student Name Percentage
  5 0591772008 ISHA SAPRA 86.85
  18 0311772008 RASHI SINHA 83.23
  19 1201772008 PARUL 83.15
 
BCA 2009 - 2012 Batch
Semester Univ. Rank Roll no Student Name Percentage
1 Sem 1 01317702009 CHETAN KOTHARI 88.56
  2 00817702009 SHUBHASHISH PUNJ 87.93
  9 09717702009 RACHNA RAJPAL 84.33
  16 09917702009 DEVIKA KHANNA 83.07
  18 05417702009 NISHU TOMAR 82.81
  19 01417702009 BHAWNA BHASKAR 82.78
         
2 Sem 4 09717702009 RACHNA RAJPAL 92.33
  11 01317702009 CHETAN KOTHARI 90.96
  16 05417702009 NISHU TOMAR 90.22
  20 01417702009 BHAWNA BHASKAR 89.26